Už více než 20 let vám pomáháme s odpadem.

FAQ

Likvidace nebezpečných a ostatních odpadů

Provádím rekonstrukční práce na svém domě a potřebuji se zbavit odpadu. Pomůžete mi?
Samozřejmě. Stačí nám zavolat a v rámci několika málo hodin přistavíme na místo určení kontejner o požadované výměře. Zajistíme odvoz veškerého odpadu a jeho ekologickou likvidaci.

Jsem provozním stravovacího zařízení. Můžu zbytky jídel vyhazovat do popelnice?
Nikoliv. Biologický odpad do popelnice nepatří a tímto jednáním byste se vystavili hrozbě pokuty od inspekce životního prostředí. Rádi vám s odvozem kuchyňského odpadu pomůžeme a navrhneme pravidelný systém odvozu, který vám bude vyhovovat.

Během mé podnikatelské činnosti vznikají nebezpečné odpady. Co s nimi mám dělat?
Zpracování a likvidace nebezpečných odpadů se řídí přísnými národními i nadnárodními normami. Je nutné odpady třídit, mít souhlas k nakládání od příslušné ORP, uschovávat odpady v označených nádobách a další. Je proto vždy lepší svěřit odvoz nebezpečného odpadu odborníkům. Pro více informací nás kontaktujte.

Kontaktní informace

Komenského nám. 606
665 01 Rosice u Brna

Tel/Fax.: 533 387 012
Mobil: 733 733 341
E-Mail: info@vavsluzby.cz

Zavoláme Vám zpět

Zadejte telefónní čislo:
Zavoláme Vám zpět

Kompletní služby
v odpadovém hospodářství

- Registrace a pravidelné roční hlášení do ISPOP
- Registrace do IRZ (integrovaný registr znečištění)
- Zajištění souhlasu k nakládání s odpady