Už více než 20 let vám pomáháme s odpadem.

ODVOZ ODPADŮ

Odvoz nebezpečných odpadů

Nebezpečným odpadem se podle zákona o odpadech rozumí např. použitý olej, barvy, laky, ředidla, autobaterie, chladničky, zářivky a další odpad obsahující rtuť. S takovýmto odpadem nelze nakládat stejně, jako s běžným komunálním odpadem. Samotná jejich přeprava je upravena dohodou ADR (Evropskou dohodou o přepravě nebezpečných věcí), která stanovuje přísné bezpečnostní podmínky na přepravu i vyškolení řidiče…

Je proto vždy lepší svěřit starost o nebezpečné odpady odborníkům, kteří perfektně znají veškerou legislativu a mají k dispozici technické vybavení na to, aby se o vaše odpady postarali. Svěřte starost o nebezpečné odpady nám!

Do 24 hodin od objednání služby zajistíme odvoz a řádnou likvidaci nebezpečného odpadu.

Obsluhujeme veškeré subjekty v soukromém i veřejném sektoru, právnické i fyzické osoby. Vždy dodržíme domluvené podmínky a vyjdeme vstříc vašim požadavkům. Přispějte k ochraně životního prostředí a obraťte se na naši společnost.

Kontaktní informace

Komenského nám. 606
665 01 Rosice u Brna

Tel/Fax.: 533 387 012
Mobil: 733 733 341
E-Mail: info@vavsluzby.cz

Zavoláme Vám zpět

Zadejte telefónní čislo:
Zavoláme Vám zpět

Kompletní služby
v odpadovém hospodářství

- Registrace a pravidelné roční hlášení do ISPOP
- Registrace do IRZ (integrovaný registr znečištění)
- Zajištění souhlasu k nakládání s odpady