Už více než 20 let vám pomáháme s odpadem.

FAQ

Kompletní služby v odpadovém hospodářství

Co je to ISPOP a jak poznám, že se musím registrovat?
Zkratka ISPOP označuje „Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností“. Povinně se do něj musí registrovat ty subjekty, které vymezují další zákony - o ovzduší, o vodách, o obalech, o odpadech nebo evidenci IRZ. Rádi vám v této oblasti pomůžeme – zajistíme registraci a zpracujeme každoroční hlášení. Tak, abyste se nemuseli o nic starat.

Co je to IRZ a kdy se musím registrovat?
Provozovna, ve které vznikají úniky a přenosy znečišťujících látek v definovaném množství, je povinna se ohlásit do IRZ – integrovaného registru znečišťování. To stejné platí pro firmy s vysokou roční produkcí odpadu. Pro konkrétní povinnosti a pomoc s registrací nás kontaktujte. Zajistíme správu IRZ za vás.

Mohu nakládat s nebezpečnými odpady?
Můžete, ale pouze se souhlasem místně příslušné OŽP a při splnění všech zákony stanovených podmínek. Pro vaše pohodlí je vždy lepší svěřit nebezpečné odpady profesionální firmě.

Kontaktní informace

Komenského nám. 606
665 01 Rosice u Brna

Tel/Fax.: 533 387 012
Mobil: 733 733 341
E-Mail: info@vavsluzby.cz

Zavoláme Vám zpět

Zadejte telefónní čislo:
Zavoláme Vám zpět

Kompletní služby
v odpadovém hospodářství

- Registrace a pravidelné roční hlášení do ISPOP
- Registrace do IRZ (integrovaný registr znečištění)
- Zajištění souhlasu k nakládání s odpady