Už více než 20 let vám pomáháme s odpadem.

FAQ

Laboratorní rozbory

Je po mě vyžadováno, abych provedl rozbor odpadní vody z ČOV. Můžete mi s tím pomoci?
Můžeme. Provádíme laboratorní rozbory odpadních vod v akreditované laboratoři. Výsledky rozborů jsou obvykle známy nejpozději do jednoho týdne.

Používám ve své provozovně lapol, je nutné provádět rozbory odpadní vody?
Vodoprávní úřad při kolaudaci objektu vydává rozhodnutí, na základě kterého stanoví četnost a parametry rozborů odpadní vody z lapolu. Obvykle je nutné provádět rozbor vody jednou za 3 měsíce.

Kontaktní informace

Komenského nám. 606
665 01 Rosice u Brna

Tel/Fax.: 533 387 012
Mobil: 733 733 341
E-Mail: info@vavsluzby.cz

Zavoláme Vám zpět

Zadejte telefónní čislo:
Zavoláme Vám zpět

Kompletní služby
v odpadovém hospodářství

- Registrace a pravidelné roční hlášení do ISPOP
- Registrace do IRZ (integrovaný registr znečištění)
- Zajištění souhlasu k nakládání s odpady