Už více než 20 let vám pomáháme s odpadem.

TECHNOLOGIE

Dekontaminační plocha zemin a kalů

Naše společnost vlastní dekontaminační plochu určenou k profesionální sanaci zeminy a ropných kalů. Díky tomuto modernímu a ekologicky vysoce šetrnému zařízení můžeme za pomocí bakteriálních kmenů a detergentů čistit odpady, které lze, takto upravené, následně opět využít – například jako rekultivační materiál. Tímto procesem podtrhujeme veškerou svou činnost a výrazně přispíváme k ochraně životního prostředí.

Dekontaminace odpadů je vysoce odbornou záležitostí, jež se provádí podle předem daných a velmi přísných technologických postupů. Vysoká profesionalita našich pracovníků a kvalita poskytovaných služeb nám však umožňují dekontaminaci vykonávat. Lepší důkaz toho, proč se máte v oblasti ekologické likvidace odpadů obrátit na nás, bychom našli jen těžko.

Kontaktní informace

Komenského nám. 606
665 01 Rosice u Brna

Tel/Fax.: 533 387 012
Mobil: 733 733 341
E-Mail: info@vavsluzby.cz

Zavoláme Vám zpět

Zadejte telefónní čislo:
Zavoláme Vám zpět

Kompletní služby
v odpadovém hospodářství

- Registrace a pravidelné roční hlášení do ISPOP
- Registrace do IRZ (integrovaný registr znečištění)
- Zajištění souhlasu k nakládání s odpady