Už více než 20 let vám pomáháme s odpadem.

VÝKUP

Výkup olejů

Olej podle zákona o odpadech spadá do kategorie nebezpečného odpadu. Nakládání s ním je velmi přísně hlídáno, zejména proto, že se za žádných okolností nesmí dostat do kanalizace či do zeminy, kde by mohl znečistit podzemní vody. Máte-li na své provozovně odpadní olej, je vhodné se jej co nejdříve zbavit. Dříve, než dojde k nějaké nepříjemnosti.

Vykupujeme motorové, mazací, průmyslové a další druhy olejů. Tuto službu poskytujeme zdarma, v případě většího množství oleje naopak my zaplatíme vám. Zbavte se zbytečných starostí a jednoho rizikového prvku na své provozovně. Rádi vám s tím pomůžeme.

Kontaktní informace

Komenského nám. 606
665 01 Rosice u Brna

Tel/Fax.: 533 387 012
Mobil: 733 733 341
E-Mail: info@vavsluzby.cz

Zavoláme Vám zpět

Zadejte telefónní čislo:
Zavoláme Vám zpět

Kompletní služby
v odpadovém hospodářství

- Registrace a pravidelné roční hlášení do ISPOP
- Registrace do IRZ (integrovaný registr znečištění)
- Zajištění souhlasu k nakládání s odpady